Проектът „Манастирски тайни” е опит за възстановяване на древните традиции в областта на манастирските изделия, като продукт на стопанския живот и дейност при светите обители.

Клисурски манастир като организатор на проекта „Манастирски тайни” в своите продукти реализира древните библейски повеления за опазването чистотата на божествената природа и претворяването на нейните плодове в живителни и ободряващи физиката на човека хранителни изделия.

Векове наред богоозарени монаси са изпитвали блатворното влияние на обгрижваните с любов и вяра растения и животни, като са оставили следа забулена в тайнственост, за бъдещите поколения монаси. Векът, в който науката и изследователските опити са достигнали своя връх е време, в което да преоткриваме правилния начин за употребяване на природните блага.